Sognepræst for Hvirring og Hornborg kirker

 

Vibeke Fosgerau

vfvo@km.dk

Tlf: 75673042 / 23200585.

 

NY PRÆST

Embedet som sognepræst i Hvirring og Hornborg bliver besat af Vibeke Fosgerau, 45 år. Hun fratræder en stilling som sognepræst i Sottrup-Nybøl pastorat. Indsættelsen i Hvirring og Hornborg vil ske den 18. august

Vibeke Fosgerau flytter ind i præstegården først i august sammen med kæresten Torben og deres 5 børn på fra 11 til 18 år.

Præsteansættelse-forside.pdf
Præsteansættelse-bagside.pdf