Lidt af Hornborg Kirkes Historie.

Forfattet af fhv. menighedsrådsformand Aage Jensen, Hornborg.


Helt fra oldtiden, formoder man, har kirkepladsen været fredlyst, helliget og indviet til de gamle nordiske guder. Der byggede gudehov her. Da hovet så bliver nedrevet efter kamp mellem Odins tilhængere og de der er gået over til” den hvide krist “, hvor de sidste sejrer, bliver der opført en trækirke, som så senere bliver erstattet af den nuværende. Kirken menes at høre til en af de ældste landsbykirker her i landet. Kirken er opført af frådsten. Frådsten eller kildekalk, blæret kalksten, dan-net ved kildevæld, kendelig på aftryk af grene, blade m.m. Især anvendt som byggemateriale i vore ældst stenkirker. Hornborg kirke har siden reformationen været anneks til Hvirring kirke, og kirkens ejendomshistorie er i samme lange periode indentisk med Hvirring kirkes. Den var i kongelig eje indtil Ca. 1675, tilhørte herefter grevskabet Frijsenborg og fra 1763 stamhuset Mattrup. Kirken overgik til selveje 1914. I 1931 fik kirken sit første tårn og dermed det udseende som den har i dag. Kirkens indre blev renoveret i 1973, hvor man fik installeret el-varme. 

Men besøg kirken og kirkegården. Kirken er åben fra morgenringningen til aftenringningen samt efter aftale. Enhver er velkommen.