Menighedsråd

 

Menighedsrådsmøder

Hvirring menighedsråd holder som regel møde den sidste torsdag i måneden. Hornborg menighedsråd afholder som regel møde den næstesidste torsdag i måneden. Møderne begynder kl. 19.00 og afholdes i konfirmandstuen i Hvirring. Alle møder er offentlige. Se præcise datoer på hjemmesiden www.hvirring-hornborg.dk Her kan der også læses tidligere referater.

 

 

Den første lov om menighedsråd blev vedtaget i 1903. Siden er den løbende
blevet revideret. Det var kultusminister J.C. Christensen, der i 1903 fik vedtaget
menighedsrådsloven. Forinden havde der fra og med 1856 været ca. 250 fri-
villige råd rundt om i landet. Omkring 1900 var der ikke flere af disse råd til-
bage. I løbet af 1900-tallet fik menighedsrådene større indflydelse på valget
af menighedens præst og for sognets økonomi. I dag er menighedsrådet sog-
nets ledelse også i forhold til de ansatte. Således står der I menighedsrådsloven
fra juni 2007  § 1, at "Sognets kirkelige og administrative anliggender styres
af menighedsrådet, medmindre andet er særligt hjemlet i lovgivningen". 

Hvad angår forholdet mellem meninghedsråd og præst, så er det sådan, at præ-
sten i sin embedsførelse, herunder prædiken og sjælesorg, er uafhængig af me-
nighedsrådet.

Du kommer til Hvirring og Hornborg sognes nuværende menighedsråd med
suppleanter ved at dobbeltklikke på knappen her til højre på siden.

Du kan ligeledes se, hvornår de næste menighedsrådsmøder bliver afholdt.