Hvirring menighedsråd

 

Michael Sommer Poulsen - Formand, medlem af kirkegårdsudvalget og valgbest.
Gartnervænget 3,
8763 Rask Mølle
Mobil: 23683808
E-mail: mik.p@outlook.dk

Jette Tang, næstformand og kasserer
Jasminvej 9,
8763 Rask Mølle
Tlf. 75 67 93 29 - mobil: 30 12 93 29
E-mail: ttang@tuknet.dk

Ellen Thomsen - Kontaktperson, medlem af kirkegårdsudvalg og valgbestyrelsen
Stenkærgård 26
8763 Rask Mølle
Tlf. 7567 8747 - Mobil nr. 30824910
E-mail: ellen-niels@tuknet.dk

Svend Rasmussen - medlem af aktivitetsudvalget
Hvirringvej 34
8762 Hvirring
Mobil: 23465221
E-mail: smrgraver@mail.dk

Else-Marie Broch Mortensen
Gammel Ålevej 4, 8763 Rask Mølle

tlf 21435963
brochmortensen@gmail.com

 

Janne Bloch Sørensen - Kirkeværge
Jasminvej 17, 8763 Rask Mølle
tlf: 24665250
rmcity@live.dk

 

Sognepræsten er født medlem af rådet.