Kirkens aktiviteter

Flemming Spejderne (KFUM spejderne) :
Kirken har et tæt samarbejde med Flemming Spejderne
Formand: Ellen Bech, Skovglimt 3, 8762 Flemming. tlf. 40934057

Friluftsgudstjeneste: 
Der afholdes friluftsgudstjeneste den sidste søndag i august på Boring
Kirkebanke.

Kirkekoret: 
Hvirring/Hornborg har et fælles børnekor under ledelse af organist Hanne Nørtoft Rasmussen, Rådvedvej 75, Rådved, 8700 Horsens. De øver en gang om ugen, torsdag eftermiddag,
på Rask Mølle Skole.

Koncerter:
Der arrangeres forskellige koncerter i løbet af året . Det være sig julekoncerter m.m. og de holdes i enten Hvirring Kirke eller Hornborg Kirke.

Minikonfirmander:
3. klasses minikonfirmander undervises i Hvirring Præstegård en gang om ugen i et halv år. Der afsluttes med en udflugt og en gudstjeneste med efterfølgende frokost for elever og forældre.

Sogneaftener:
Der holdes sogneaftener i Hvirring Præstegård.

Sogneudflugt:
Der afholdes en sogneudflugt en gang om året i juni måned. Turen går ”ud i det blå” og er incl. Frokost/middag og efterfølgende kaffe.

Børnegudstjenester
Der holdes to børnegudstjenester om året i Hvirring kirke i marts og september. Børnegudstjenesten er tilrettelagt for  børn fra ca. 3 til ca. 8 år. Men alle kan have glæde af at være med. Gudstjenesten beynder kl. 17.30 i kirken og varer ca. 1/2 time. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved "børnevenlig" mad i Hvirring præstegårds konfirmandstue.

Derudover holdes der børne-familiegudstjenester i forbindelse med højtiderne til påske og jul