27 SEP

Gudstjeneste i Hornborg kirke

Dato: 
Søndag d. 27. september 2020, Kl. 09:00 til kl. 10:00

Marianne Nielsen

30 SEP

Ro til tro, Hornborg kirke, v. Annette Lyster-Clausen

Dato: 
Onsdag d. 30. september 2020, Kl. 19:00 til kl. 20:00

Annette Lyster-Clausen

04 OKT

Ingen gudstjenester: Der henvises til omegnens kirker

Dato: 
Søndag d. 4. oktober 2020, Kl. 09:00 til kl. 10:00

Vibeke Fosgerau

08 OKT

Strikkeaften i Hvirring Præstegård med Mette Larsen

Dato: 
Torsdag d. 8. oktober 2020, Kl. 19:00 til kl. 21:30
11 OKT

Gudstjeneste i Hvirring kirke

Dato: 
Søndag d. 11. oktober 2020, Kl. 10:30 til kl. 11:30

Vibeke Fosgerau

18 OKT

Gudstjeneste i Hornborg kirke

Dato: 
Søndag d. 18. oktober 2020, Kl. 10:30 til kl. 11:30

Vibeke Fosgerau

22 OKT

Ro til tro, Hvirring Kirke

Dato: 
Torsdag d. 22. oktober 2020, Kl. 19:00 til kl. 20:00

Vibeke Fosgerau

25 OKT

AFLYST Koncert med Sønderjysk Pigekor i Uldum kirke

Dato: 
Søndag d. 25. oktober 2020, Kl. 14:00 til kl. 15:00

Vibeke Fosgerau